TuisKenmerkeBekeringDiensbaarheidIdentiteitKerkismeSoekeTerugslaeOpstandingReddingVerlossingVrugteWaarheidWare Jesus

 

Opgedateer: 3 Februarie 2023

    

 

 

Soeke na die Here

Seeke ye the Lord while He may be found:
call ye vpon Him while He is neere.
Isaiah 55:6 ― Geneva Bible 1599

Vyf maniere om na God te soek

  1. Bid en vra die Here om Hom aan jou te openbaar.

  2. Lees die Bybel gereeld en volg die Here se Woord in jou doen en lates.

  3. Lees die Bybel met 'n oop en ontvanklike gemoed.

  4. Vra jouself wat die inhoud van die Bybel beteken en hoe dit van toepassing is op jou.

  5. Vra dan wat die inhoud oor God s.

Die Here belowe as ons tot Hom nader, sal Hy tot ons nader.

 

 

 

Tuis
Kenmerke
Bekering
Diensbaarheid
Identiteit
Kerkisme
Soeke
Terugslae
Opstanding
Redding
Verlossing
Vrugte
Waarheid
Ware Jesus

Op

TuisKenmerkeBekeringDiensbaarheidIdentiteitKerkismeSoekeTerugslaeOpstandingReddingVerlossingVrugteWaarheidWare Jesus

 

 

ARK Web Design since 1998
ARK Webontwerp sedert 1998

ADSA Klein Advertensies

Swallow Software

Bekering

Bybelteks

Bible Text

Kaleidoskoop

ARK Webontwerp  2022  ARK Web Design  2023