TuisWerfkaartBybelBeginselsBelangrike DingeVerwysingsKommentaarKontak ē BybelboekeBelangrike VerseTien GebooieSkrifverwysings

 

Opgedateer: 3 Februarie 2023

    

 

 

Die Bybel

The grasse withereth, the floure fadeth:
but the worde of our God shall stand for euer.
Isaiah 40:8 ― Geneva Bible 1599

Die Bybel is 'n kosbare juweel vir elke ware Christen.

Hier is 'n paar belangrike feite en wenke oor die Bybel.

1. Die Skrywer
Die Here self is die Skrywer van die Bybel. Die Bybel is die onfeilbare Woord van God, Sy liefdesbrief aan ons om ons op ons lewenspad die weg te wys. (Kyk onder andere na Exodus 24:12; Deuteronomium 6:6-9; Psalm 19:7-10 en HebreŽrs 4:12)

   
Exodus 24:12
Exodus 24:12 ― Geneva Bible 1599

12   And the Lord said vnto Moses, Come vp to Me into the mountaine, and be there, and I will giue thee tables of stone, and the law and the commandement, which I haue written, for to teach them.
   
Deuteronomium 6:6-9
Deuteronomy 6:6-9 ― Geneva Bible 1599

6   And these wordes which I commaund thee this day, shalbe in thine heart.

7   And thou shalt rehearse them continually vnto thy children, and shalt talke of them when thou tariest in thine house, and as thou walkest by the way, and when thou liest downe, and when thou risest vp:

8   And thou shalt binde them for a signe vpon thine hand, and they shalbe as frontlets betweene thine eyes.

9   Also thou shalt write them vpon ye postes of thine house, and vpon thy gates.

   
Psalm 19:7-10
Psalm 19:7-10 ― Geneva Bible 1599

7   The Lawe of the Lord is perfite, conuerting the soule: the testimonie of the Lord is sure, and giueth wisedome vnto the simple.

8   The statutes of the Lord are right and reioyce the heart: the commandement of the Lord is pure, and giueth light vnto the eyes.

9   The feare of the Lord is cleane, and indureth for euer: the iudgements of the Lord are trueth: they are righteous altogether,

10   And more to be desired then golde, yea, then much fine golde: sweeter also then honie and the honie combe.

   
HebreŽrs 4:12
Hebrews 4:12 ― Geneva Bible 1599
12   For the worde of God is liuely, and mightie in operation, and sharper then any two edged sword, and entreth through, euen vnto the diuiding asunder of the soule and the spirit, and of the ioints, and the marow, and is a discerner of the thoughtes, and the intents of the heart.
   

2. GeÔnspireer
Die mense soos Moses, Jesaja, DaniŽl, Lukas en Paulus, wat die Woord van God neergepen het, het geskryf soos hulle geÔnspireer was deur die Here. Die volgende verse herinner ons daaraan.

   
Exodus 34:27
Exodus 34:27 ― Geneva Bible 1599
27   And the Lord said vnto Moses, Write thou these words: for after the tenour of these words I haue made a couenant with thee and with Israel.
   
Jesaja 30:8
Isaiah 30:8 ― Geneva Bible 1599

8   Now go, and write it before them in a table, and note it in a booke that it may be for the last day for euer and euer:
   
Jeremia 30:1-2
Jeremiah 30:1-2 ― Geneva Bible 1599

1   The worde, that came to Ieremiah from the Lord, saying,
Jeremiah

2 Thus speaketh the Lord God of Israel, saying, Write thee all the wordes, that I haue spoken vnto thee in a booke.

   
2 TimůtheŁs 3:16-17
2 Timothy 3:16-17 ― Geneva Bible 1599
16   For the whole Scripture is giuen by inspiration of God, and is profitable to teache, to conuince, to correct, and to instruct in righteousnesse,

17   That the man of God may be absolute, being made perfect vnto all good workes.

   
HebreŽrs 1:1
Hebrews 1:1 ― Geneva Bible 1599
1   At sundry times and in diuers maners God spake in the olde time to our fathers by the Prophetes: in these last dayes Hee hath spoken vnto vs by His Sonne,
   
2 Petrus 1:20-21
2 Peter 1:20-21― Geneva Bible 1599
20   So that yee first knowe this, that no prophecie of the Scripture is of any priuate interpretation.

21   For the prophecie came not in olde time by the will of man: but holy men of God spake as they were moued by the holy Ghost.

   

3. Sonder foute
Die Bybel is sonder foute. Dit is die Woord van redding en sal in der ewigheid waar wees. Bybelboeke  en Bybelverse wat dit bevestig is onder andere: Psalms 12:6; 119:9; 89, 105 en 130, Spreuke 30:5; Jesaja 40:8; Lukas 21:33; Johannes 17:17, Johannes 20: 30-31; Romeine 1:16-17; Romeine 15:4, 1 Korinthiers 10:11 en nog talle ander

   
Psalm 12:6
Psalm 12:6 ― Geneva Bible 1599

6   The wordes of the Lord are pure wordes, as the siluer, tried in a fornace of earth, fined seuen folde.
   
Spreuke 30:5
Proverbs 30:5 ― Geneva Bible 1599

5   Euery worde of God is pure: He is a shield to those, that trust in Him.
   
Johannes 17:17
John 17:17

17   Sanctifie them with Thy trueth: Thy Word is trueth.
   
Romeine 1:16-17
Romans 1:16-17 ― Geneva Bible 1599
16   For I am not ashamed of the Gospel of Christ: for it is the power of God vnto saluation to euery one that beleeueth, to the Iewe first, and also to the Grecian.

17   For by it the righteousnesse of God is reueiled from faith to faith: as it is written, The iust shall liue by faith.

   

4. Lees asseblief die Bybel gereeld

'n Persoonlike verhouding met die Here is noodsaaklik en vir Christen gelowiges, is bekering, redding, wedergeboorte en heiligmaking alles deel van die Christelike lewe.

Maar waar kom al die inligting vandaan? Die Blye Boodskap word oorgedra deur mense deur die inwerking van die Heilige Gees, maar ons eie verhouding met die Koning van ons lewens, moet ook daagliks versterk en ontwikkel word. Daarvoor moet ons die Bybel gereeld lees en bestudeer.

Bybellees en bid is uiters belangrik en nagaan of opvolg wat die leraar, gemeentelede of ander Christene of kamma-Christene sÍ, bly in vandag se dae ook baie belangrik, omdat daar baie misleiding plaasvind dwarsdeur gemeentes en in en rondom die kerk.

Moet ook nie mislei word deur verdraaide "bybelvertalings" nie, dus lees 'n Bybel wat nie beÔnvloed was deur afvalliges nie. Vermy byvoorbeeld die kritiese tekste van oa ongelowiges soos Westcott, Hort en Kittel, sowel as die daaropvolgende tekste van Nestlť en Aland, en ander groepe misleiders.

Daar is deesdae ook pogings om byvoorbeeld Jesus en God uit talle tekse in die Bybel uit te vertaal, sodat dit niemand aanstoot gee nie. Daar is duidelik ook 'n beweging na die punt van 'n een wÍreld "kerk" en een wÍreld "bybel." Moet dus nie nie mislei word en besig raak met swak vertalings of swakbron-vertalings of selfs sogenaamde bybelvertalings deur groepe wat nie Protenstanse geloof handhaaf nie.

Lees die Bybel ook met insig en sorg dat jy die inhoud van die tekse mooi inneem. Na baie jare (dekades) se gereelde Bybellees, kan ek getuig dat die Bybel elke dag nog nuwe dinge aan my openbaar. Baie ander gelowiges getuig ook daarvan dat die Bybel nuut en baie bemoedigend bly deur al die jare heen. As ons tot God nader, sal Hy tot ons nader, ook in die lees van Sy Woord.

5. Lees die Bybel in konteks

Baie persone, veral ongelowiges, gryp soms 'n teksvers, of net 'n gedeelte van 'n vers, uit die Bybel en probeer daarmee die inhoud van die Bybel uitmaak as iets onbetroubaars. Kyk na die volgende voorbeelde wat so misbruik word en nie in konteks aangehaal word nie. As die volle teks in konteks gelees word, sÍ dit juis die teenoorgestelde.

   
'n Gedeelte van Psalm 14:1
Psalm 14:1 ― Geneva Bible 1599
1   ...There is no God

Die volledige sin en res van die vers wat hieronder aangehaal word, wys egter kort en bondig, dat diť wat hulle self wil probeer bluf en sÍ dat daar nie 'n God is nie, dwaas is, dus die betekenis is iets heel anders as wat ongelowiges aanhaal, as 'n sogenaamde teenstrydigheid van die Bybel.

1   The foole hath said in his heart, There is no God: they haue corrupted, and done an abominable worke: there is none that doeth good.

   
'n Gedeelte van 1 TimůtheŁs 6:10
1 Timothy 6:10 ― Geneva Bible 1599
10   ... money is the roote of all euill,

Die volledige vers sÍ egter dat dit die smag na geld is, wat die probleem is. So lui die volledige vers:
10   For the desire of money is the roote of all euill, which while some lusted after, they erred from the faith, and pearced themselues through with many sorowes.

   
'n Gedeelte van 1 KorinthiŽrs 15:17
1 Corinthians 15:17 ― Geneva Bible 1599
17 ... your faith is vaine

Die aanvanklik gedeelte wat swak aangehaal was, wil die leser ontmoedig. Die teenoorgestelde is egter waar. Paulus wil juis aantoon hoe Christenskap verskil van ander gelowe, omdat Christus uit die dood opgewek is en ons sodoende 'n lewende Koning en Redder het.

Vers 17 as geheel lyk so:
17   And if Christ be not raised, your faith is vaine: ye are yet in your sinnes.

   

Lees dus altyd eerder die Bybel in volle konteks, hetsy deur die hele gedeelte of hoofstuk te lees, of dan minstens die verse rondom die vers waarna verwys word. Nie alleen verbeter dit mens se insig in die Bybel nie, maar help ook om al hoe meer dele van die Bybel beter te onthou.

Die Bybel is kosbaar. Deur die eeue het mense goed en bloed prysgegee om 'n eie Bybel te kan besit en daar is nou nog mense wat nie hul eie Bybel het of mag hÍ nie.

Wees bewus van jou wonderlike voorregte as jy jou eie Bybel besit. Lees dit en leef jou geloof, soos aangedui in die Woord, met erns uit.

 

Besoek ook:

 

 

 

Tuis
Werfkaart
Bybel
Beginsels
Belangrike Dinge
Verwysings
Kommentaar
Kontak

Op
Bybelboeke
Belangrike Verse
Tien Gebooie
Skrifverwysings

 

ARK Web Design since 1998
ARK Webontwerp sedert 1998

ADSA Klein Advertensies

Swallow Software

Bekering

Bybelteks

Bible Text

Kaleidoskoop

ARK Webontwerp © 2022  ARK Web Design © 2023