TuisBybelboekeBelangrike VerseTien GebooieSkrifverwysings

 

Opgedateer: 3 Februarie 2023

    

 

 

Tien Gebooie

God se wet word gegee in die Tien Gebooie. Dit s die volgende in Exodus 20:1-17

Exodus 20:1-17 ― Geneva Bible 1599
1   Then God spake all these wordes, saying,

2   I am the Lord thy God, which haue brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3   Thou shalt haue none other Gods before Me.

4   Thou shalt make thee no grauen image, neither any similitude of things that are in heauen aboue, neither that are in the earth beneath, nor that are in the waters vnder the earth.

5   Thou shalt not bowe downe to them, neither serue them: for I am the Lord thy God, a ielous God, visiting the iniquitie of the fathers vpon the children, vpon the third generation and vpon the fourth of them that hate Me:

6   And shewing mercie vnto thousandes to them that loue Me, and keepe My commandements.

7   Thou shalt not take the Name of the Lord thy God in vaine: for the Lord will not hold him guiltles that taketh His Name in vayne.

8   Remember the Sabbath day, to keepe it holy.

9   Sixe dayes shalt thou labour, and doe all thy worke,

10   But the seuenth day is the Sabbath of the Lord thy God: in it thou shalt not do any worke, thou, nor thy sonne, nor thy daughter, thy man seruant, nor thy mayde, nor thy beast, nor thy stranger that is within thy gates.

11   For in sixe dayes the Lord made the heauen and the earth, the sea, and all that in them is, and rested the seuenth day: therefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it.

12   Honour thy father and thy mother, that thy dayes may be prolonged vpon the land, which the Lord thy God giueth thee.

13   Thou shalt not kill.

14   Thou shalt not commit adulterie.

15   Thou shalt not steale.

16   Thou shalt not beare false witnes against thy neighbour.

17   Thou shalt not couet thy neighbours house, neither shalt thou couet thy neighbours wife, nor his man seruant, nor his mayde, nor his oxe, nor his asse, neyther any thing that is thy neighbours.

 

 

Die Tien Gebooie is die riglyn waarvolgens Christene probeer leef. Daar is ongelukkig deesdae persone, organisasies en "kerke" wat meen en verklaar dat die Tien Gebooie nie meer van toepassing is in hierdie sogenaamde moderne tyd nie. Ander het die Tien Gebooie verander en dit aangepas! Tog bly God se Woord vir ewig en mag ons nie sommer goedsmoeds God se Woord verander of aanpas na goeddunke nie.

En waarom sou 'n Christen die wonderlike belofte van sen wat Exodus 20:6 belowe, wou misloop?

In Sy gesprekke het Jesus self na die wet verwys. Hy s byvoorbeeld etlike kere dat, as mens Sy vriend genoem wil word, ons die Vader moet eer. Dit begin by ons liefde en gehoorsaamheid aan God en Sy Woord wat die Tien Gebooie insluit.

Christene leef nie volgens God se Woord uit die strewe na wettiese gedrag nie, maar ons poog om dankbaarheids lewens te leef en so ons respek en liefde aan die Here te toon.

 

 

 

Tuis
Bybelboeke
Belangrike Verse
Tien Gebooie
Skrifverwysings

Op

TuisBybelboekeBelangrike VerseTien GebooieSkrifverwysings

 

 

ARK Web Design since 1998
ARK Webontwerp sedert 1998

ADSA Klein Advertensies

Swallow Software

Bekering

Bybelteks

Bible Text

Kaleidoskoop

ARK Webontwerp  2022  ARK Web Design  2023